Ngày 18/4, Trung Quốc và Nga đã tiến hành hội đàm về sự ổn định chiến lược tại Bắc Kinh.