Chính phủ Trung Quốc lần thứ 2 trong năm nay đã tăng mức giá thu mua tối thiểu đối với gạo và lúa mì nhằm khuyến khích nông dân sản xuất lương thực và kiềm chế lạm phát.