Bắt đầu từ hôm nay (26/6), cơ quan kiểm tra kỷ luật và thanh tra giám sát các cấp của Trung Quốc sẽ sử dụng chung một số điện thoại, để tiếp nhận ý kiến phản ánh và tố giác của quần chúng nhân dân đối với hành vi tham nhũng của cán bộ lãnh đạo