Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 sẽ bàn về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Sáng 24/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc. Theo chương trình được công bố, Hội nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 24-27/10.

Trung Quoc khai mac Hoi nghi Trung uong 6 khoa 18 - Anh 1

Hội nghị Trung ương 6 khóa 18 sẽ bàn về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. (Ảnh: EPA)

Ngoài nội dung nghe báo cáo công tác của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hội nghị lần này sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận về những vấn đề lớn đối với việc quản lý nghiêm minh trong Đảng, đề xuất những quy định sinh hoạt chính trị trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng và sửa đổi "Điều lệ giám sát trong nội bộ Đảng".

Hội nghị lần này cũng được cho là sẽ bàn về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ diễn ra vào tháng 10/2017./.

PV/VOV-Bắc Kinh