Ngày 24.10, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 khai mạc tại Bắc Kinh, với sự tham dự của gần 400 ủy viên T.Ư đảng.

Trung Quoc khai mac hoi nghi dang quan trong - Anh 1

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 khai mạc 24.10.2016

Hội nghị kéo dài 4 ngày lần này sẽ bàn về những thay đổi trong việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, tập trung về cải cách “chuẩn mực cho đời sống chính trị” và những quy định nội bộ giám sát đảng viên, theo Tân Hoa xã. Hội nghị là dấu hiệu khởi đầu của mùa cải tổ chính trị 5 năm một lần của Bắc Kinh.

Có tới 5 trong số 7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sẽ được thay thế tại đại hội đảng năm tới nếu quy định không chính thức về tuổi hưu là 68 tuổi vẫn còn được áp dụng.

Giới quan sát đang theo dõi xem liệu ông Vương Kỳ Sơn, người chỉ đạo cuộc chiến chống tham nhũng, có tiếp tục ở lại Ban Thường vụ Bộ Chính trị khi sẽ bước sang tuổi 69 trước đại hội đảng năm tới.

Văn Khoa