Trong 9 tháng vừa qua, EU và Trung Quốc đã chi tổng cộng hơn 5 tỷ USD mua sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tư Việt Nam.

Theo Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong tháng 9/2016 là gần 1,74 tỷ USD, tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước.

Trung Quoc, EU 'chuong' may tinh, hang dien tu Viet Nam - Anh 1

Trung Quốc, EU "chuộng" máy tính, hàng điện tử Việt Nam.

Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 9 tháng/2016 lên hơn 12,89 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng này chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 9 tháng từ đầu năm 2016.

Xét về thị trường, các thị trường nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong 9 tháng từ đầu năm 2016 chủ yếu gồm: Trung Quốc với kim ngạch gần 2,43 tỷ USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 16,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; thị trường EU (28 nước) với kim ngạch hơn 2,65 tỷ USD, tăng 17,4%, chiếm tỷ trọng 10%; Hoa Kỳ đạt gần 2,14 tỷ USD, tăng 6,7%, chiếm tỷ trọng 9,5%;...

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong tháng 9/2016 đạt gần 2,44 tỷ USD, giảm 6,1% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2016 nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 20,1 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường cung cấp máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cho Việt Nam chủ yếu gồm: Hàn Quốc với kim ngạch hơn 6,38 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 31,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước; thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 với kim ngạch gần 4,2 tỷ USD, tăng 9,9%, chiếm tỷ trọng 20,9%; thị trường Đài Loan với hơn 2,26 tỷ USD, tăng 42,8%, chiếm tỷ trọng 11,3%;...

VĂN HUY