Theo Tân Hoa xã đưa tin, Trung tâm thông tin viễn thám kỹ thuật số thuộc Viên Khoa học xã hội Trung Quốc đã hoàn thành trạm thu sóng vệ tinh tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam vào ngày 25/4.

Mặc dù trạm thu sóng này được gán cho mục đích nghiên cứu thảm họa thiên tai, nhưng nhiệm vụ chính của nó vẫn là phân tích dữ liệu do thám của 10 vệ tinh quan sát diễn biến trên Biển Đông.

Bên cạnh các biện pháp lấn biển bằng du lịch, đánh bắt hải sản, với lực lượng tàu chấp pháp và tàu chiến hiện đại, Trung Quốc vẫn bất chấp công lý và luật pháp quốc tế, tiếp tục tràn lấn, bao vây và đe dọa tàu cá Việt Nam, Philippines.