Chính phủ Trung Quốc sẽ cấp học bổng cho 200 sinh viên GMS theo học tại các trường đại học ở các tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía Nam Trung Quốc.