(Dân Việt) - Trong báo cáo tổng kết sản lượng lương thực của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, nông dân nước này lại có vụ mùa bội thu năm 2012, nâng thành tích 9 năm liên tiếp bội thu.

Theo thống kê, từ năm 2004 đến 2012, diện tích trồng lương thực của Trung Quốc tăng hơn 11,8 triệu ha, tăng 66,44kg trên 0,6ha. 1/3 lương thực tăng sản trong 9 năm là dựa vào mở rộng diện tích, 2/3 là dựa vào tăng năng suất. Điều đáng lưu ý là cũng trong những năm qua, Trung Quốc có hơn 250 triệu thanh niên nông thôn đi làm việc ở thành phố, hiện nay lao động chính ở nông thôn phần lớn là người trung niên khoảng 40-50 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, đô thị hóa cũng trưng dụng rất nhiều đất canh tác...

Trung Quốc luôn hết sức coi trọng sản xuất nông nghiệp.

Vậy mà, lương thực Trung Quốc liên tiếp tăng sản lượng, đồng thời thực hiện tự cung tự cấp lương thực trong thời gian dài với tỷ lệ cao; trong khi đó, nhập khẩu lương thực gần 2 năm qua cũng tăng dần với giá tăng dữ dội. Về việc này, ông Tất Mỹ Gia - người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng:

"Tăng nhập khẩu chủ yếu là nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trong nước, đặc biệt là nhập một số gạo và lúa mì chất lượng cao để cân đối chất lượng lương thực. Ngô là nguyên liệu làm thức ăn gia súc và công nghiệp quan trọng, song song với sự phát triển nhanh chóng của ngành chăn nuôi và ngành chế biến gia công, quan hệ cung - cầu ngày càng nổi cộm, cần phải nhập khẩu lương thực với số lượng vừa phải".

Ông Tất Mỹ Gia chỉ rõ, Trung Quốc luôn hết sức coi trọng nông nghiệp, coi trọng sản xuất lương thực, cần phải đảm bảo tự cung tự cấp lương thực. Vì vậy, việc nhập thêm một số sản phẩm lương thực không ảnh hưởng tới sản xuất và an ninh lương thực của Trung Quốc.

Hạ Anh (theo Cri)