NDĐT - Ngày 10-3, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - một thời được coi là an toàn khu của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Trung Mầu khởi nghĩa giành chính quyền.

Các đại biểu thăm phòng truyền thống xã Trung Mầu tại lễ kỷ niệm.

Trung Mầu trước đây thuộc tỉnh Bắc Ninh. Suốt thời kỳ kháng chiến, nhân dân Trung Mầu đã nuôi dưỡng và che giấu nhiều cán bộ kiên trung của Đảng, như các đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, Lê Quang Đạo, Nguyễn Văn Trân, Xuân Thủy, Hoàng Tùng…

Từ Trung Mầu, truyền đơn áp phích, báo Cờ giải phóng, báo Cứu quốc, báo Hiệp lực của Bắc Ninh, các tài liệu của Đảng được in ấn, gìn giữ bí mật, bảo đảm an toàn và được chuyển tới các cơ sở của Đảng ở khắp nơi. Nhiều lớp huấn luyện chính trị và quân sự cũng được tổ chức tại đây.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt đánh giá căn cứ cách mạng này đã: Làm tròn sứ mệnh của mình là an toàn khu, cơ quan của Đảng cùng với những vùng xung yếu khác ở ngoại vi Hà Nội, Trung Mầu đã giúp Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ dựa lưng vững chắc vào vùng nông thôn có đông đảo nông dân cách mạng bao bọc và che chở.

Tận dụng thời cơ Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3, dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, ngày 10-3 nhân dân Trung Mầu đã tiến hành khởi nghĩa lật đổ chính quyền thực dân phong kiến, trở thành một trong những địa phương dành chính quyền sớm nhất trong cả nước, thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng, tịch thu thóc, ruộng đất về chia cho dân nghèo, mở lớp bình dân học vụ, cử cán bộ tuyên truyền đi các xã xung quanh…

Chính quyền cách mạng mới thành lập lúc đó phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, nhưng đã giữ vững khí thế, hòa chung thắng lợi trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào mùa thu Tháng 8.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Huy Việt, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm đánh giá cao những cống hiến to lớn của chính quyền và nhân dân xã Trung Mầu trong suốt thời kỳ chiến tranh cũng như trong xây dựng đất nước, đồng thời nêu rõ Trung Mầu cần phát huy truyền thống anh hùng trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục ngày nay…

Ghi nhận những cống hiến lớn lao trong suốt hai cuộc kháng chiến, Trung Mầu đã được Nhà nước tặng Bằng “Làng có công với nước”, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, và được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ chống Pháp.

THÚY HÀ