Kết quả đến cuối tháng 6/2014 Trung Hiếu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Tối 26/8, Trung Hiếu đón nhận bằng chứng nhận xã NTM

Sau 3 năm bắt vào xây dựng NTM, đến ngày 26/8 xã Trung Hiếu (Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã chính thức đón nhận bằng chứng nhận xã NTM, sớm hơn kế hoạch 1 năm.

Ông Nguyễn Vũ Cưởng, Chủ tịch UBND xã Trung Hiếu cho biết, khi mới bắt tay xây dựng NTM, xã Trung Hiếu mới đạt được 6/19 tiêu chí. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, được Trung ương, tỉnh và huyện hỗ trợ đầu tư hơn 75,5 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM; BCĐ xây dựng NTM cấp xã đã huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hơn 3,2 tỷ đồng; hơn 1.000 hộ dân đóng góp tiền, vật kiến trúc, đất đai, ngày công trị giá gần 157 tỷ đồng.

Trung Hiếu đón nhận bằng chứng nhận xã NTM

Để phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới Trung Hiếu sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí như thu nhập, giảm hộ nghèo, tỷ lệ lao động...