Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đang ở thăm Trung Quốc  vừa nhất trí với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nâng quan hệ 2 nước lên tầm đối tác chiến lược, đồng thời, cam kết thúc đẩy FTA Trung-Hàn.