Với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đạt 145 tỷ USD. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, sau Mỹ và Nhật Bản...