Hồi học đại học, niềm đam mê ca hát của anh sinh viên Trung Dũng bắt đầu trỗi lên, trước cả niềm đam mê điện ảnh.