Cuối buổi tranh luận cuối cùng tại Las Vegas ngày 19/10, ứng viên đảng Cộng hòa đã xé một tờ giấy từ sổ ghi chép và bỏ vào túi ào.

Tuyết Mai