(VietNamNet)- Giả vờ mua hàng rồi lợi dụng sơ hở của người bán hàng, một số người Trung Quốc đã dùng thủ đoạn tráo tiền, lấy cắp tiền của người bán hàng.