Những ngày gần đây, qua phương tiện truyền thông, mọi người đều rất cảm kích khi đọc được những dòng tin, nhìn thấy những hình ảnh... về những câu chuyện cảm động đang diễn ra trên đất Nhật Bản.

Nhìn lại xứ ta, chúng ta cũng rất tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam mà điểm nổi trội là tinh thần dân tộc quật cường và tính cố kết cộng đồng, nhất là vào những lúc Tổ quốc lâm nguy trước họa ngoại xâm và thiên tai đe dọa cuộc sống. Chúng ta không quên những tấm gương anh hùng, quên mình cứu đồng chí, đồng bào trong lao tù của đế quốc và trong bom đạn của chiến tranh, những cảnh xếp hàng trong trật tự để mua gạo, mua thực phẩm, mua chất đốt... thời bao cấp, những cảnh từng đoàn thanh niên xếp hàng trật tự để khám sức khỏe trong các đợt tuyển quân hay lên tàu, lên xe ra tiền tuyến thời trước. Chúng ta cũng tự hào về những Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc, Vừ A Dính... những người bạn tuổi nhỏ nhưng việc làm đầy nghĩa lớn. Một dân tộc như vậy cũng là một dân tộc vĩ đại, đã đứng lên từ trong đêm dài nô lệ, từ trong chiến tranh mất mát nặng nề không kém sự tàn phá của bom nguyên tử, để trở thành người chủ của đất nước với sự thay đổi lớn lao như ngày nay. Tuy vậy, chúng ta luôn vẫn khiêm tốn học hỏi cái hay của bạn bè để không ngừng hoàn thiện mình hơn. Điều đáng nói ở đây là chúng ta chưa biết trân trọng phát huy truyền thống quý báu đó trong cuộc sống ngày hôm nay từ việc làm nhỏ nhất ở khu dân cư cho đến việc điều hành vĩ mô. Những hình thức sinh hoạt rất có ý nghĩa do Mặt trận đứng ra tổ chức để tôn vinh cái đẹp, lấn át cái xấu, như liên hoan “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”... những năm trước, chẳng hiểu sao gần đây lại bị lãng quên mà không duy trì, phát triển. Ngày nay, nhiều người được dân ủy quyền đã không làm tròn phận sự của mình, lại còn đổ lỗi cho dân (như một vị lãnh đạo tỉnh trả lời nhà báo đã nói) nên mới có cảnh chen lấn xô đẩy nhau ở đêm phát ấn đền Trần (Nam Định) vừa qua! Phải nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ, đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của dân. Không nên trách dân, mà trách cán bộ không làm tròn phận sự với dân. Do sự thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm và quan tâm của cán bộ, nên mới để cho truyền thống tốt đẹp của dân ta bị mai một. Những “vị cán bộ” như vậy xin đừng bầu vào cơ quan dân cử đợt này, nên dành lá phiếu cho những người thật sự gương mẫu, thật sự có trách nhiệm với dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân. Trần Hậu