Mặc dù MBH của khách được ghi số nhưng không có chỗ treo và để ngổn ngang...Chi tiết...