TPO - Sáng ngày 13/2 (mồng 6 Tết) tại cánh đồng thôn Đọi Tín (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2016.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 1

Sáng ngày 13/2 tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2016.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 2

Tham dự hội thi có 18 họa sỹ đến từ Hà Nội và tỉnh Hà Nam, đặc biệt năm nay có cả họa sỹ người nước ngoài cũng ứng thi.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 3

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 4

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 5

Sau hồi trống khai hội, các họa sĩ nhận trâu và bắt đầu công việc với bút, màu.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 6

Con trâu đoạt giải nhất hội thi của gia đình ông Nguyễn Văn Cương (thôn Nội, Tiên Ngoại). Ông Cương cho biết con trâu được 8 tuổi và do họa sĩ tại Hà Nội vẽ trong vòng nửa ngày.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 7

Hội thi vẽ trang trí trâu được tổ chức từ 9h đến 15h hôm nay. Những chú trâu đạt giải sẽ được tham gia cày vào sáng ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 8

Hội thi thu hút đông đảo người dân, du khách .

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 9

Hai con trâu của gia đình ông Thắng.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 10

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 11

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 12

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 13

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 14

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 15

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 16

Tham dự hội thi có 18 họa sỹ đến từ Hà Nội và tỉnh Hà Nam, đặc biệt năm nay có cả họa sỹ người nước ngoài cũng ứng thi.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 17

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 18

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 19

Sau hồi trống khai hội, các họa sĩ nhận trâu và bắt đầu công việc với bút, màu.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 20

Con trâu đoạt giải nhất hội thi của gia đình ông Nguyễn Văn Cương (thôn Nội, Tiên Ngoại). Ông Cương cho biết con trâu được 8 tuổi và do họa sĩ tại Hà Nội vẽ trong vòng nửa ngày.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 21

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 22

Sau hồi trống khai hội, các họa sĩ nhận trâu và bắt đầu công việc với bút, màu.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 23

Hội thi vẽ trang trí trâu được tổ chức từ 9h đến 15h hôm nay. Những chú trâu đạt giải sẽ được tham gia cày vào sáng ngày 7 tháng Giêng năm Bính Thân.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 24

Hội thi thu hút đông đảo người dân, du khách .

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 25

Hai con trâu của gia đình ông Thắng.

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 26

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 27

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 28

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 29

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 30

Tron mat voi cac chu trau 'sieu doc' cua hoi Tich dien - Anh 31