TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt Đặng Văn Thành hai năm sáu tháng tù, Ngô Xuân Thái và Ngô Tiết Cang mỗi người một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.