Đến cảng để làm thủ tục nhập hàng, hai thương gia để quên 1 túi xách có 660 triệu đồng, 3.200 USD, 1 số giấy tờ và con dấu của Cty ở cửa container, bị trộm lấy mất 660 triệu, để lại tiền USD và giấy tờ Công ty.