Có lòng dũng cảm và quyết tâm, chàng trai được cột chặt và bắt đầu chơi trò mạo hiểm.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi