Khác với sự suy đoán của nhiều người, “Thần đồng văn chương” người Mỹ Adora Svitak không già dặn so với lứa tuổi mà ngược lại, rất hồn nhiên và trẻ con. Em nói chuyện cực kỳ thông minh.