Yêu cầu đặt ra trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Binh đoàn Hương Giang là “giỏi cấp dưới, thành thạo cấp mình và biết cấp trên”...