Ngày 5/12, CHDCND Triều Tiên đã lần đầu tiên mở cửa thành phố Kaesong cho du khách Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953.