Sáng 3/11, thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, ĐB Dương Văn Thống (Yên Bái) đề nghị, thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, trong đó chú trọng rèn về đức “cần, kiệm, liêm, chính”, tôn trọng và phục vụ dân.

Triet tieu chu nghia ca nhan va long tham cua can bo - Anh 1

ĐB Dương Văn Thống đề nghị chú trọng rèn về đức, cần kiệm, liêm, chính.

Theo ĐB Dương Văn Thống (Yên Bái), nếu có biện pháp để triệt tiêu chủ nghĩa cá nhân và lòng tham của cán bộ, công chức thì sẽ tiết giảm được ngân sách chi cho bộ máy.

Vị đại biểu trên cũng khẳng định, nếu rà soát sửa đổi cả bộ máy hệ thống hợp lý hơn, ít tổ chức, đầu mối hơn, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ kiên quyết hơn, cộng với thực thi đúng luật pháp, chính sách gắn với rèn nắn phong cách, lối sống trong sạch, vì dân thì hạn chế được chủ nghĩa cá nhân và lòng tham thì chắc chắn giảm được chi ngân sách vào bộ máy. Nguồn lực đất nước sẽ được sử dụng hiệu quả hơn. Tham nhũng, nhũng nhiễu sẽ giảm. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ sẽ được nâng lên.

“Tôi đề nghị lập ủy ban lâm thời của trung ương tập trung rà soát tham mưu để trong vòng 1-2 năm thì thiết kế tổng thể, rà soát lại, cắt giảm bộ máy, sau đó cấp có thẩm quyền phê duyệt để thi hành trong 1-2 năm để gọn bộ máy lại, giảm nhân sự” - ông Thống nói.

Ông Thống cũng đề nghị cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương về đạo đức, lối sống, tài sản. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện cán bộ, trong đó chú trọng rèn về đức “cần, kiệm, liêm, chính”, tôn trọng và phục vụ dân.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) thì đề nghị phải xây dựng được triết lý của nền kinh tế Việt Nam theo hướng dân sinh, trí tuệ, nhân bản.

Muốn làm được điều đó, ông Nhưỡng cho rằng, phải xây dựng hoạt động tự pháp đúng là hộ pháp của nền kinh tế.

“Không có hoạt động tư pháp lành mạnh, kiên quyết theo như Thủ tướng nói là “đánh trúng, đánh đúng” các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Không bảo vệ quyền tự do kinh doanh, bảo vệ quyền con người thì tất cả các mô hình tăng trưởng có thể đều đổ vỡ”, ông Nhưỡng nói.

Văn Kiên