"Lời thì thầm của gỗ" là tên triển lãm của nữ họa sĩ người Ấn Độ Bhavani G.S tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.