(HNM) - UB toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam vừa công bố chương trình triển lãm "Tác phẩm, công trình VHNT được Nhà nước hỗ trợ mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" tại Triển lãm Vân Hồ từ ngày 1 đến 10-10.

Triển lãm sẽ giới thiệu hơn 10 nghìn tác phẩm chọn lọc, hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của các hội VHNT chuyên ngành TƯ và địa phương trên cả nước. Trong đó Hội Nhà văn có 1.000 tác phẩm, Hội Mỹ thuật có hơn 300 tác phẩm…