Dự triển lãm có các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo thành ủy, UBND và hàng trăm anh chị em công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố. Hơn 100 bức ảnh màu và đen trắng khái quát về hai giai đoạn phát triển của công đoàn đó là: Lịch sử truyền thống vẻ vang của Công đoàn công nhân Việt Nam trong quá trình đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Những thành tựu đạt được của Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh…..

Thông qua triển lãm nhằm giáo dục lòng yêu nước, nâng cao sự hiểu biết và lòng tự hào của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là lao động trẻ về truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Qua đó, phát huy tinh thần hăng say lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.