Ngày 23-1, Triển lãm Kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội.

Dự lễ khai mạc, có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành và Đoàn Ngoại giao.

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật quý tái hiện sinh động quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Pa-ri. Trong đó, có nhiều hiện vật lần đầu được trưng bày, như Bản gốc Hiệp định Pa-ri, con dấu và biển tên của Đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, hai cây bút Đoàn Việt Nam sử dụng ký Hiệp định và Định ước quốc tế công nhận Hiệp định... Có nhiều hiện vật đặc biệt như cuốn sổ tập hợp 10 nghìn chữ ký của nhân dân Cu-ba phản đối chiến tranh và ủng hộ nhân dân Việt Nam... Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 28-1.