Từ ngày 17-23.11, triển lãm 110 bức tranh của học sinh HN với chủ đề nói trên diễn ra tại Thư viện HN để công chúng bình chọn.