Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công văn số 6102/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch của Thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã tổ chức thống kê và rà soát kỹ đối tượng; kiểm tra hiện trạng, điều kiện nhà ở đúng tiêu chí đề nghị xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đối với từng hộ gia đình người có công đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Trien khai xay dung, sua chua nha o doi voi nguoi co cong - Anh 1

Ảnh minh họa

Tổ chức triển khai, tạo điều kiện, giới thiệu rộng rãi cho các hộ gia đình người có công với cách mạng tham khảo, nghiên cứu các mẫu nhà ở do Sở Xây dựng thiết kế mẫu điển hình phục vụ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố để các hộ gia đình đầu tư, cải tạo, xây dựng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, gia đình, dòng họ, tổ chức, đoàn thể địa phương giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở; huy động cao nhất nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ để phát huy tối đa hiệu quả, chủ trương hỗ trợ của Thành phố.

Sở Tài chính phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tài khoản, hướng dẫn các đơn vị tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng. Đồng thời, đề xuất phân bổ nguồn ngân sách cho các quận, huyện, thị xã để triển khai sớm.

Nguyễn Công