Hanoinet - Ngày 21/2, dự án 3R-HN đã tổ chức phát động "Tuần lễ trọng điểm về 3R" kéo dài đến ngày 28/2 này. Đồng thời dự án cũng kết hợp tổ chức Chiến dịch quảng bá phân hữu cơ Cầu Diễn nhằm mục đích giới thiệu các lợi ích của việc sử dụng phân hữu cơ đến cộng đồng.