QĐND - Sáng 16-4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng đã khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 cho các đơn vị quân đội ở phía Nam.

Trong 2 ngày 16 và 17-4, các đơn vị và điều tra viên được tập huấn về các hình thức triển khai, chuẩn bị nội dung điều tra; xác định đối tượng điều tra, nhận dạng đơn vị điều tra khối kinh tế, hành chính, sự nghiệp; lập dự toán, các nội dung chi thanh quyết toán thực hiện công tác tổng điều tra; phương pháp tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra; các mẫu biểu báo cáo nhanh và quy trình tổng hợp báo cáo nhanh ở các cấp; quy trình tổng hợp lập báo cáo nghiệm thu, bàn giao đóng gói tài liệu… Tập huấn giúp các điều tra viên thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra, đáp ứng đúng yêu cầu, tiến độ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng.

Trung Kiên