Chiều 16/2, nhân dịp hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và tổng kết “Năm phát triển đoàn viên 2016”, triển khai nhiệm vụ 2017; LĐLĐ thành phố đã triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” tới toàn thể hệ thống CĐ Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố đã phổ biến những nội dung của Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Quy tắc ứng xử) được UBND Thành phố chính thức ban hành theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017, nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ “kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện”, đồng thời định hướng cho cán bộ Thủ đô các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Quy tắc ứng xử gồm 4 chương, 11 điều, nêu rõ mục đích, đối tượng, phạm vi; các quy tắc ứng xử chung; quy tắc ứng xử với người dân; và quy định về việc tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử. Trong đó nội dung nổi bật của Quy tắc ứng xử là quy định đội ngũ cán bộ, người lao động Thủ đô phải chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; trang phục công sở lịch sự; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục; không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc; Không đeo tai nghe trong giờ làm việc.

Ngoài ra, cán bộ, người lao động Thủ đô phải có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; Không được phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; Không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức; Không quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc. Trong ứng xử với người dân, phải có thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm, không sách nhiễu…

Trien khai thuc hien Quy tac ung xu cua cong chuc, vien chuc trong he thong CD Thu do - Anh 1

Đại diện các Cụm thi đua ký cam kết, bày tỏ quyết tâm triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử

Ngay tại hội nghị, ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch thường trực CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội đại diện các cấp CĐ Thủ đô đã phát biểu hưởng ứng đồng thời đại diện các Cụm thi đua LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã ký cam kết thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, toàn thể hệ thống CĐ Thủ đô cam kết thực hiện 3 nội dung. Trước hết, các cấp CĐ Thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của hệ thống CĐ thành phố Hà Nội.

Các cấp CĐ Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc CĐ thành phố Hà Nội, nắm vững và gương mẫu thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Quy tắc ứng xử, gắn với việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Năm kỷ cương hành chính 2017; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của Thủ đô và đất nước.

Các cấp CĐ Thành phố cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị thuộc CĐ Thành phố, định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, xây dựng các mô hình, cách làm hay để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Thủ đô đồng thời xử lý những tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc vi phạm quy tắc ứng xử tại nơi làm việc.

Trước đó, ngày 14/2/2017, LĐLĐ Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tới các cấp CĐ Thủ đô, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện cụ thể. LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục, cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Phạm Diệp