Tại thời điểm Bộ Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, mặc dù bận rộn với rất nhiều công việc nhưng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành cho Báo Công Thương nhiều chia sẻ tâm huyết, định hướng và gợi mở về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tại thời điểm Bộ Công Thương tổ chức học tập, quán triệt và chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, mặc dù bận rộn với rất nhiều công việc nhưng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vẫn dành cho Báo Công Thương nhiều chia sẻ tâm huyết, định hướng và gợi mở về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

CôngThương - Những ý kiến của đồng chí vừa sâu sắc, vừa bổ ích không chỉ riêng cho cán bộ, đảng viên ngành Công Thương...

Thưa đồng chí! Thời kỳ đương nhiệm Tổng Bí thư, đồng chí đã tâm huyết cùng Bộ Chính trị, Ban chấp hành T.Ư ban hành Nghị quyết T.Ư 6 lần 2 khóa VIII “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Vậy xin đồng chí cho biết cùng là những vấn đề cấp bách thì Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI lần này có gì khác so với Nghị quyết T.Ư 6 lần 2 khóa VIII?

- Trước tiên phải khẳng định T.Ư 6 cũng như T.Ư 4 này, đều là những nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng có tính thời sự cấp bách. Đảng ta một Đảng cầm quyền luôn phải đề phòng, Một là sai lầm về đường lối chính trị; Hai là tự bản thân Đảng suy thoái làm hư hỏng mình. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nói về vấn đề đó và khi giành được chính quyền thì càng hết sức thường xuyên coi trọng vấn đề xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Nhưng lần này chỉ tập trung vào 3 nội dung chứ không phải có 10 nội dung toàn diện về công tác xây dựng Đảng. Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Ba là xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

"Từng đảng viên, từng tổ chức cơ sở đảng phải hiểu rõ tinh thần nghị quyết, phát biểu của Tổng Bí thư cũng như những ý kiến đóng góp của quần chúng. Tự rà soát lại trong quá trình công tác có những ưu khuyết điểm gì để hoàn thiện mình, giúp đỡ đồng chí, cơ sở đảng của mình hoàn thiện".

Nghị quyết T.Ư 4 đã làm nóng bầu không khí sinh hoạt trong các tổ chức Đảng các cấp cũng như đời sống xã hội. Đại đa số đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng và hy vọng sâu sắc nghị quyết lần này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn có những băn khoăn hồ nghi về sức sống của nghị quyết trong thực tế cuộc sống. Vậy quan điểm của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

- Việc này nó vẫn diễn ra, trước mỗi đại hội hoặc mỗi vấn đề đặt ra của Đảng ta thì quần chúng nhân dân cũng như trong Đảng đều có định tính. Tùy thuộc vào việc chúng ta làm kết quả đạt được ở mức cao hay thấp. Nếu chúng ta làm tốt, kết quả nhiều thì lòng tin tăng lên. Lần này phải phấn đấu làm cho bằng được, nói đi đôi với làm, làm được một phải ra một, làm được hai phải ra hai, chứ không phải nói cho nhiều nhưng cuối cùng làm không ra gì thì mất lòng tin với quần chúng.

T.Ư 4 có đặt ra vấn đề phát huy dân chủ, dân chủ trong Đảng và dân chủ ngoài xã hội. Trước đây T.Ư 6 (lần 2) đặt ra vấn đề chất vấn trong Đảng phải có trả lời chất vấn, phân biệt đúng sai ngay tại T.Ư, sau thôi lại không làm, hỏi không ai có ý kiến, muốn nói rồi lại không nói. Chính là dân chủ chưa phát huy, thì bây giờ phải làm cho bằng được. Trong hội nghị phải có chất vấn như Trung ương chất vấn Bộ Chính trị thậm chí chất vấn cả Tổng Bí thư và phải trả lời đến nơi, đến chốn.

Công tác cán bộ cũng vậy, công tác cán bộ cấp chiến lược là của Trung ương. Vậy trách nhiệm của Bộ Chính trị, chuẩn bị cho Trung ương thế nào? chọn có đúng người không? Có lấy công việc để đánh giá không? Hay vì một lý do nào đó mà chọn không đúng người thậm chí áp đặt không công bằng. Vậy tới đây Bộ Chính trị sẽ kiểm điểm thế nào để rút kinh nghiệm chuẩn bị nhân sự cho đại hội XII.

Trong giải pháp kiểm điểm phê bình và tự phê bình, Nghị quyết T.Ư 4 có nêu cách làm là tập thể làm trước cá nhân làm sau, cấp trên làm trước cấp dưới làm sau. Liệu có tình trạng nghe ngóng, trông chờ hay không thưa đồng chí?

- Tâm lý đó là hiểu chưa rõ, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở đây việc cấp trên làm trước cấp dưới làm sau phải hiểu là thế này: Cấp trên làm trước là sự nêu gương của cấp trên với cấp dưới. Cách làm mỗi cấp trước hết là cấp T.Ư khi tiến hành tự phê bình và phê bình bản thân phải tự chuẩn bị, nhưng đồng thời phải lấy ý kiến của các ngành, các lĩnh vực cấp mình, các ban, ngành, đoàn thể, chính trị xã hội của Trung ương. Lấy ý kiến dưới một cấp (cấp tỉnh, thành). Tương tự như vậy, cấp tỉnh, thành, huyện cũng làm theo cách đó. Trong quá trình làm cấp trên còn gợi ý cho cấp ủy cấp dưới những vấn đề cần làm rõ và sau khi từng nơi đã kiểm điểm nếu không đạt được kết quả thì kiên quyết phải làm lại. Cách làm lần này được thực hiện tốt, nghiêm chỉnh thì rõ ràng một cấp kiểm điểm, nhiều bộ phận tham gia ý kiến chắc chắn sẽ đạt được kết quả thực chất.

Vâng. Xin cám ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí!

(*Tên bài là của tòa soạn)