Quốc Dũng

(Cadn.com.vn) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản triển khai xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông (phạt nguội). Theo đó, về phạm vi xử phạt, trước mắt xử phạt các lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi sai làn đường, phần đường,… được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông tại nút giao thông Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ, Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị - đường dẫn cầu Hòa Xuân và dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ Hòa Cầm đến đường dẫn cầu Hòa Xuân).

Đối với hệ thống camera giám sát tại các nút giao, các tuyến đường khác đang triển khai lắp đặt, bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông sau khi được Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan xác nhận đảm bảo điều kiện đưa vào hoạt động.

Thời gian tổ chức tuyên truyền về việc xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông bắt đầu từ ngày 5-10-2016 đến ngày 31-10-2016; thời gian bắt đầu xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông: Bắt đầu từ ngày 1-11-2016.

Trien khai "phat nguoi" qua camera giam sat giao thong - Anh 1

2 camera giám sát giao thông được lắp đặt tại điểm giao thông đường Bạch Đằng - Nguyễn Văn Linh - cầu Rồng.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố căn cứ chủ trương nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan tổ chức ra quân hướng dẫn, nhắc nhở, tuyên truyền người tham gia giao thông biết chủ trương xử phạt các lỗi vi phạm được phát hiện qua camera giám sát giao thông theo Quy chế đã được UBND TP ban hành kèm theo Quyết định số 5684/QĐ-UBND ngày 22-8-2016. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, thông tin đến các cơ quan thông tin đại chúng nhằm triển khai công tác tuyên truyền để người dân được biết, thực hiện chủ trương xử phạt các lỗi vi phạm các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua camera giám sát giao thông nêu trên.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, phướn, băng rôn thực hiện chủ trương xử phạt các lỗi vi phạm các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua camera giám sát giao thông nêu trên và UBND quận các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương xử phạt các lỗi vi phạm được phát hiện qua camera giám sát giao thông cho nhân dân trên địa bàn được biết, đồng thuận thực hiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.