Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước và Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ trưởng Bộ Công an, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng đã thành công tốt đẹp.

Trước khi tổ chức hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ đã tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện các bước theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh những nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh. Thượng tướng Trần Đại Quang chỉ rõ: Tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những vấn đề bất cập về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong CAND; xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về công tác cán bộ. Cấp ủy đảng các cấp tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình công tác, tăng cường tính công khai minh bạch và phân cấp quản lý để nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; xây dựng và áp dụng trong toàn lực lượng CAND hệ thống tiêu chí, thang điểm đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng, Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên; cơ chế cấp ủy các cấp góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chỉ huy các cấp công an.

Thượng tướng Trần Đại Quang yêu cầu cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân; thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc...; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng còn tồn đọng...

TTXVN