Tổng kinh phí đầu tư xây dựng hầm là hơn 8.800 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả theo hình thức hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao và xây dựng- chuyển giao. Đồng thời, đảm bảo cân đối vốn trong kế hoạch hàng năm của Bộ để thanh toán vốn cho nhà đầu tư và kinh phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng dự án. Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Bộ Giao thông vận tải được áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao và xây dựng-chuyển giao. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về năng lực Nhà đầu tư và chỉ đạo thực hiện Dự án đảm bảo đúng quy định hiện hành. Theo Sở Giao thông vận tải Phú Yên, dự án hầm đường bộ đèo Cả do Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ làm chủ đầu tư, hầm dài hơn 11 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 8.800 tỷ đồng, trong đó đường hầm xuyên núi qua đèo Cả dài hơn 5 km, vốn đầu tư gần 6.680 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao; đường dẫn hai bên hầm và đường hầm qua đèo Cổ Mã dài 350 m đầu tư theo hình thức xây dựng-chuyển giao. Khi hoàn thành, Dự án tuyến hầm đường bộ qua đèo Cả đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông. Hiện nay, đường bộ qua đèo Cả thường bị ách tắt giao thông, gây thiệt hại nhiều về người và tài sản, nhất là vào mùa mưa bão./. TTXVN