Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” hay còn gọi là Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Theo đó, đề án đề ra mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, phấn đấu đến năm 2015 nâng cao một bước về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của người dân. Phấn đấu đến năm 2020, phần lớn thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ, có thể sử dụng, làm việc trong môi trường hội nhập. Một trong những nhiệm vụ trước mắt của Đề án là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hằng năm và các giai đoạn đến năm 2015, năm 2020 để đủ năng lực đào tạo học sinh, sinh viên trong thời kỳ đổi mới. Hải Đăng