(SGGP).- Nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và thúc đẩy xuất khẩu, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa triển khai đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (BHTDXK). Trước hết, những thương nhân xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, nông nghiệp, dệt may, giày dép, điện tử gỗ... sẽ tham gia đề án này.

(SGGP).- Nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn tài chính và thúc đẩy xuất khẩu, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa triển khai đề án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (BHTDXK). Trước hết, những thương nhân xuất khẩu các mặt hàng thủy sản, nông nghiệp, dệt may, giày dép, điện tử gỗ... sẽ tham gia đề án này.

Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ chi phí trong giai đoạn đầu cho doanh nghiệp bảo hiểm thuê tổ chức tư vấn nước ngoài đánh giá khả năng triển khai của doanh nghiệp, hỗ trợ thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm, chuyển giao công nghệ và cơ sở dữ liệu, đào tạo cán bộ; hỗ trợ 20% phí bảo hiểm cho thương nhân xuất khẩu...

H.Ni