ND  - "Một triệu giờ đồng hành" là chương trình phối hợp giữa Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giúp thanh, thiếu niên và nhân dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp cận công nghệ thông tin và cập nhật kiến thức xã hội, thông qua việc truy cập dịch vụ internet băng thông rộng.