BizLIVE - Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà (INTRESCO - mã ITC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014.

Intresco Tower.

Theo đó, doanh thu thuần quý IV của công ty đạt hơn 41,3 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán lên đến gần 280 tỷ đồng, tăng hơn 4,1 lần so cùng kỳ 2012 khiến công ty lỗ gộp 236,79 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 1,15 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty lỗ trước thuế quý IV là 248,96 tỷ đồng; lỗ sau thuế 266,42 tỷ đồng. Cùng kỳ 2012, công ty có lãi lần lượt 7,745 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2013, doanh thu thuần của ITC đạt 216,1 tỷ đồng, tăng 54,4% so 2012.

Cả năm, công ty lỗ trước thuế 273,53 tỷ đồng và lỗ sau thuế 291,17 tỷ đồng, trong khi lãi lần lượt 14,5 tỷ đồng và 7,28 tỷ đồng trong năm trước đó.

Với kết quả như vậy, cổ đông công ty mẹ ITC lỗ 291,17 tỷ đồng trong 2013. EPS cả năm là âm 4.242 đồng/cổ phiếu.

Theo thuyết minh của ITC, trong quý IV/2013, công ty lỗ nặng do trích lập dự phòng giảm giá dự án Intresco Tower với số tiền trên 240,9 tỷ đồng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 1/2014, khi giải trình về thông tin báo chí cho rằng ITC lỗ lớn trong 2013 do bán ITC Tower, công ty này cho biết, Hội đồng quản trị đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án, nhưng công ty hiện vẫn đang tìm kiếm và đàm phán để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

"Nếu chuyển nhượng dự án trong thời điểm này, có thể dự án sẽ bị lỗ so với giá trị sổ sách", giải trình của ITC viết.

Cũng theo báo cáo tài chính của ITC, tính đến cuối năm 2013, công ty còn khoản lỗ chưa phân phối là 233,84 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm là lãi 57,68 tỷ đồng.

Chi phí dở dang và hàng tồn kho của ITC đến cuối năm còn 1.673,63 tỷ đồng, giảm 8% so hồi đầu năm, trong đó, công ty đã phải trích lập dự phòng giảm giá dự án hơn 323,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức trích lập chỉ 82,9 tỷ đồng hồi đầu năm.

Ngoài ra, trong khoản mục thuyết minh về doanh thu, doanh thu về kinh doanh nhà của ITC đến cuối 2013 đạt 119,83 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ 40,31 tỷ đồng vào cuối 2012 và chiếm 55,2% trong tổng doanh thu của ITC.