Kon Tum:

QĐND Online - Tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng văn hóa (LVH) và tuyên dương LVH tiêu biểu giai đoạn 1989-2009. Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay Kon Tum đã có 61.396 hộ được công nhận Gia đình văn hóa (GĐVH); 683 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến, 328/830 thôn làng được công nhận là LVH; 8 đồn biên phòng được công nhận là Điểm sáng văn hóa vùng biên và 41 Làng thanh niên kiểu mẫu cấp tỉnh. Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh đã có gần 12.000 hộ vươn lên thoát khỏi đói nghèo; trên 9.700 hộ vươn lên đạt mức sống ổn định; trên 5.600 hộ làm giàu. Đến nay đã có 702/830 thôn làng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các xã, phường, thị trấn đã thành lập 386 tổ tự quản. Các tổ tự quản này đã giải quyết gần 700 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư; cung cấp cho ngành chức năng trên 2.100 nguồn tin có giá trị. Các tổ chức cũng đã huy động nhân dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng 515 nhà rông văn hóa; 461 công trình thể dục thể thao; trên 46.200 nhà vệ sinh; 37.290 chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm ... Tại Hội nghị, có 44 LVH và 10 cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội nghị cũng đã chọn 03 LVH tiêu biểu tham dự Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng LVH do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, là: Thôn 3, (xã Đăk Mar, Đăk Hà), Làng Kon Klor (Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) và Làng Rờ Kơi (xã Rờ Kơi, Sa Thầy). TRẦN HƯNG