"Mọi trẻ em đều có quyền nhập học ở nơi cư trú” - đây là một trong những nội dung bản dự thảo Chính sách về giáo dục hòa nhập do Bộ GD-ĐT trình bày sáng nay, tại Hà Nội.