(ĐTCK-online) CTCP Công nghệ cao Traphaco (TRAPHACO CNC) vừa công bố BCTC năm 2010 đã kiểm toán. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 218,97 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 24,4 tỷ đồng và EPS đạt 16.206 đồng tính trên số cổ phiếu bình quân trong kỳ là 1,5 triệu CP.

Được biết, TRAPHACO CNC hiện có vốn điều lệ 33,86 tỷ đồng, trụ sở chính tại Văn Lâm, Hưng Yên. Công ty chuyên sản xuất, buôn bán dược phẩm, dược liệu, vật tư, thiết bị y tế... Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ năm 2011 vào ngày 7/4, thời điểm chốt danh sách cổ đông đã được thực hiện ngày 18/3.