Sau gần 4 tháng, khoa Tai Mũi Họng - BV Đại học Y Hà Nội đã khám và lựa chọn được 3 em bị điếc bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn để tặng bộ ốc tai điện tử NONATA.