Ngày 16-5, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức lễ trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo dự và trao quyết định.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trao 11 quyết định công nhận cho thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng thời phát biểu khẳng định đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người sớm giác ngộ cách mạng, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quốc Oai đã tích cực, chủ động, thực hiện nghiêm túc Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng chí Vũ Đức Bảo tin tưởng, các thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần được nhận quyết định công nhận đợt này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đóng góp xây dựng địa phương, Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Thành Vinh