Ở Trung Quốc, Internet ngày càng được giới trẻ dùng như một phương tiện để tạo ra một tác phẩm văn học gây chú ý trong công luận mà không nhất thiết phải nhờ đến nhà xuất bản.