Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vừa trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Y Điêng - hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

Sinh ngày 15/2/1928 ở buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, Y Điêng tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi, được kết nạp Đảng ngày 5/11/1949 và là người Ê đê đầu tiên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Y Điêng từng là giám thị Trại giam tề ngụy thuộc Ty Công an Đắk Lắk trước khi tập kết ra Bắc học chính trị - nghiệp vụ ở Trường đào tạo của Bộ Công an tại Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang rồi về làm cảnh sát tiếp quản Hà Nội sau chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau đó Y Điêng lần lượt công tác ở Trường dân tộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam . Duyên nợ văn chương đến với ông khi được cử đi học lớp viết văn khóa 1, đến năm 1964, Y Điêng trở lại chiến trường miền Nam làm thư ký cho cụ Y Bi Aleo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đất nước thống nhất, ông trở về Tây Nguyên làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, 6 năm sau thì chuyển về làm Phó Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Phú Khánh. Đến tuổi nghỉ hưu, nhà văn Y Điêng không ở lại phố thị mà về lại với quê nhà và dòng sông Hinh.

Trong sự nghiệp văn chương, nhà văn Y Điêng đã có hàng chục tác phẩm văn học thể loại tiểu thuyết, truyện dài, thơ, dịch sử thi, trường ca từ tiếng Ê đê sang tiếng Việt phổ thông… Năm 2007, nhà văn Y Điêng được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và hiện nay ông vẫn miệt mài sáng tác